Wyczyść kwerendę

Czyści kwerendę i usuwa wszystkie tabele z okna projektu.

Ikona

Wyczyść kwerendę