Wykonaj kwerendę

Wykonuje kwerendę SQL i wyświetla jej wynik. Uruchomienie funkcji Wykonaj kwerendę nie powoduje zapisania kwerendy.

Za pomocą funkcji Wykonaj kwerendę można sprawdzić działanie kwerendy. Po zapisaniu kwerenda znajduje się na zakładce Kwerenda.

Ikona wskazówki

Aby uruchomić kwerendę z paska menu w oknie projektu kwerendy, wybierz Widok - Podgląd.


Ikona

Wykonaj kwerendę