Źródło danych jako tabela

W widoku formularza uaktywnia dodatkowy widok tabeli. Kiedy funkcja Źródło danych jako tabela jest aktywna, w obszarze nad formularzem jest widoczna tabela.

Ikona

Źródło danych jako tabela

Widok tabeli i widok formularza pokazują te same dane. Zmiany wprowadzane w tabeli są widoczne także w formularzu i odwrotnie.

Jeśli w dokumencie znajduje się kilka formularzy logicznych, w danej chwili w tabeli jest widoczny tylko jeden.