Filtr standardowy

Określa warunki logiczne, na podstawie których filtrowane są dane tabeli. To okno dialogowe jest dostępne w arkuszach oraz tabelach i formularzach baz danych. Okno wyświetlane w bazach danych nie zawiera przycisku Więcej opcji.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Filtr - Filtr standardowy

Widok tabeli bazy danych: Ikona Filtr standardowy na pasku Baza danych

Widok Formularz: Ikona Filtr standardowy na pasku Formularz

Ikona

Filtr standardowy


Kryteria filtrowania

Aby zdefiniować filtr, można określić typ wiersza, nazwę pola, warunek logiczny i wartość lub kombinację argumentów.

Operator

W połączeniu z następującymi argumentami można stosować operatory logiczne AND i OR.

Nazwa pola

Określa nazwę pól bieżącej tabeli, które mają zostać uwzględnione w argumencie. Jeśli nie ma tekstu, który mógłby służyć jako nazwy pól, w tym miejscu są widoczne identyfikatory kolumn.

Warunek

Określa operatory porównania, którymi można powiązać wpisy w polach Nazwa pola oraz Wartość.

Wartość

Specifies a value to filter the field.

Pole listy Wartość zawiera wszystkie możliwe wartości dla określonej Nazwy pola. Wybierz wartość, która ma być wykorzystana w filtrze. Można także wybrać wpisy - pusty - lub - niepusty -.

W przypadku korzystania z funkcji filtra w tabelach lub formularzach bazy danych wartość należy wpisać w polu tekstowym Wartość przeznaczonym do filtrowania.