Sortuj rosnąco

Pola tekstowe są sortowane alfabetycznie (A-Z), a numerycznie - w porządku rosnącym (0-9).

Ikona

Sortuj rosnąco

Zawsze sortowane są dane zaznaczonego pola. Pole jest zaznaczone, gdy znajdzie się w nim kursor. Aby posortować dane w ramach tabeli, można także kliknąć nagłówek odpowiedniej kolumny.

Aby posortować więcej niż jedno pole danych, wybierz Dane - Sortuj, a następnie wskaż zakładkę Kryteria sortowania, gdzie można połączyć różne kryteria sortowania.