Zamknij Okno

Zamyka bieżące okno. Wybierz polecenie Okno - Zamknij okno albo naciśnij kombinację klawiszy + F4. W oknie podglądu wydruku programu LibreOffice Writer i Calc możesz zamknąć bieżące okno, klikając przycisk Zamknij podgląd.

Jeśli przez wybranie Okno - Nowe okno otworzono dodatkowe widoki bieżącego dokumentu, polecenie to zamyka tylko widok bieżący.