Nowy dokument

Za pomocą zakładki Nowy dokument w oknie dialogowym Hiperłącze można zdefiniować hiperłącze do nowego dokumentu i jednocześnie otworzyć nowy dokument.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Nowy dokument


Nowy dokument

Określa nazwę, ścieżkę i typ nowego dokumentu.

Edytuj teraz

Określa, że ​​nowy dokument został utworzony i natychmiast otwarty do edycji.

Edytuj później

Specifies that the document is created but it is not immediately opened.

Plik

Wprowadź adres URL pliku, który ma zostać otwarty po kliknięciu hiperłącza.

Wybierz ścieżkę

Opens the Select Path dialog, where you can select a path.

Typ pliku

Specifies the file type for the new document.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Zdarzenia

Otwiera okno dialogowe Przypisz makro, za pomocą którego dla zdarzeń takich jak "mysz nad obiektem" lub "załadowanie hiperłącza" można zdefiniować własny kod programu.

Tekst

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Nazwa

Określa nazwę hiperłącza. LibreOffice wstawia w hiperłączu znacznik NAME.