Poczta

Na stronie Poczta okna dialogowego Hiperłącze można edytować hiperłącza z adresami e-mail.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Poczta


Poczta

Odbiorca

Przypisuje do hiperłącza określony adres e-mail. Kliknięcie nowego hiperłącza w dokumencie powoduje otwarcie nowej wiadomości zaadresowanej do odbiorcy wskazanego w polu Odbiorca.

Źródła danych

Ukrywa lub pokazuje przeglądarkę źródła danych. Pole danych E-mail z adresem odbiorcy można przeciągnąć z przeglądarki źródła danych do pola tekstowego Odbiorca.

Temat

Określa temat, który jest wstawiany w polu tematu nowej wiadomości.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Zdarzenia

Otwiera okno dialogowe Przypisz makro, za pomocą którego dla zdarzeń takich jak "mysz nad obiektem" lub "załadowanie hiperłącza" można zdefiniować własny kod programu.

Tekst

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Nazwa

Określa nazwę hiperłącza. LibreOffice wstawia w hiperłączu znacznik NAME.