Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe służące do tworzenia i edycji hiperłączy.

Ikona

Okno dialogowe hiperłącza

Wybierz typ hiperłącza do wstawienia.

Internet

Na stronie Internet okna dialogowego Hiperłącze można edytować hiperłącza WWW lub FTP.

Poczta

Na stronie Poczta okna dialogowego Hiperłącze można edytować hiperłącza z adresami e-mail.

Dokument

Hiperłącza do dowolnych dokumentów lub celów w dokumentach można edytować za pomocą karty Dokument okna dialogowego Hiperłącze.

Nowy dokument

Za pomocą zakładki Nowy dokument w oknie dialogowym Hiperłącze można zdefiniować hiperłącze do nowego dokumentu i jednocześnie otworzyć nowy dokument.

Zastosuj

Zatwierdza dane w dokumencie.

Zamknij

Closes the dialog without saving.

Pomoc

Otwiera Pomoc.

Resetuj

Resets the entries in the dialog to their original state.