Zapisz rekord

Zapisuje bieżący rekord tabeli bazy danych. Ikona Zapisz rekord znajduje się na pasku Dane tabeli

Ikona

Zapisz dokument

Zmiany w zawartości rekordu są automatycznie zapisywane po przejściu do innego rekordu. Aby zapisać zmiany bez wybierania innego rekordu, należy kliknąć ikonę Zapisz rekord.