Edycja pliku

Ikona Edycja pliku włącza lub wyłącza tryb edycji.

Ikona

Edycja pliku

W dokumentach tekstowych tylko do odczytu lub w Pomocy można włączyć kursor zaznaczenia. Wybierz Edycja - Zaznacz tekst lub otwórz menu kontekstowe w dokumencie tylko do odczytu i wybierz opcję Zaznacz tekst. Kursor zaznaczenia nie miga.