Załaduj ponownie

Zastępuje bieżący dokument jego ostatnio zapisaną wersją.

Wszelkie zmiany dokonane od czasu ostatniego zapisu zostają utracone.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Załaduj ponownie