Przesuń w górę

Umieszcza wybrany akapit przed akapitem znajdującym się wyżej.

Jeśli akapity są numerowane, kliknięcie ikony Przesuń w górę powoduje dostosowanie numeracji do nowego porządku akapitów.

Opisywaną funkcję można wywołać, naciskając kombinację klawiszy +strzałka w górę.

Ikona

Przesuń w górę