Obróć

Obraca zaznaczony obiekt

Przeciągnij uchwyt w rogu obiektu w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt.

Ikona

Obróć