Zmień zakotwiczenie

Umożliwia przełączanie się między opcjami zakotwiczenia. Ikona Zmień zakotwiczenie widoczna jest tylko wówczas, gdy został wybrany obiekt taki jak grafika, pole formantu.

Więcej informacji na temat zakotwiczania można znaleźć w temacie Zakotwiczenie systemu Pomocy.