Styl linii

Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie paska Styl linii, za pomocą którego można zmienić styl linii krawędzi.

Może to być krawędź ramki, obrazu lub tabeli. Ikona Styl linii jest widoczna tylko w przypadku wybrania obiektu obrazu, tabeli lub wykresu albo ramki.

Ikona

Styl linii

Więcej informacji można znaleźć w temacie Krawędzie systemu Pomocy.