Krawędzie

Kliknięcie ikony Krawędzie powoduje otwarcie paska narzędzi Krawędzie, gdzie można zmodyfikować krawędzie obszaru arkusza lub obiektu.

Ikona

Krawędzie

Więcej informacji można znaleźć w Pomocy w temacie Krawędzie. Zamieszczono tam również informacje na temat formatowania tabeli tekstowej za pomocą ikony Krawędzie.