Kierunek tekstu od lewej do prawej

Określa poziomy kierunek tekstu.

Ikona

Kierunek tekstu od lewej do prawej