Set Paragraph Style

Przypisuje styl bieżącemu akapitowi, zaznaczonym akapitom lub zaznaczonemu obiektowi.

Aby przywrócić domyślny styl akapitu w zaznaczonych obiektach, wybierz opcję Wyczyść formatowanie. Wybranie opcji Więcej styli powoduje otwarcie okna Style.

Kliknięcie na przycisk strzałki w dół po prawej stronie nazwy stylu pokaże menu podręczne, które pozwala zaktualizować styl z bieżącego zaznaczenia lub go edytować.

Ustaw styl akapitu

Ustaw styl akapitu