Style

Określa, czy okno Style ma być pokazywane, czy ukryte. Okno to służy do przypisywania i organizowania stylów.

W każdej aplikacji LibreOffice jest dostępne oddzielne okno Style. Istnieją więc oddzielne okna dla , oraz .

Ikona

Style