Nawigator

Aby ukryć lub wyświetlić Nawigatora, kliknij ikonę Włącz/wyłącz nawigatora.

Możesz również zadzwonićNawigator przez wybranie

Ikona

Włącz/wyłącz nawigatora