Pokaż siatkę

Określa, czy siatka jest widoczna.

Ikona

Pokaż siatkę