Otwórz w trybie projektu

Otwiera formularze w trybie projektu, w którym można je edytować.

W trybie projektu nie można uaktywniać formantów formularza ani edytować zawartości rekordów bazy danych. Można jednak zmieniać pozycję i rozmiar formantów, edytować inne właściwości oraz dodawać i usuwać formanty.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz Nawigatora formularza i zaznacz formularz, a następnie rozwiń menu kontekstowe i wybierz Otwórz w trybie projektu

Otwórz pasek projektu formularza i kliknij

Ikona

Otwórz w trybie projektu


Po zakończeniu edycji formularza kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję "Formularze" w Nawigatorze formularza i usuń zaznaczenie opcji Otwórz w trybie projektu. Po zakończeniu zapisz formularz.

Ikona notatki

Jeśli dokument z formularzem jest chroniony przed zapisem, polecenie Otwórz w trybie projektu jest ignorowane.