Kreator pola kombi/pola listy: Wybór tabeli

Określa tabelę (spośród dostępnych tabeli bazy danych) zawierającą pole danych, którego zawartość ma być wyświetlane jako pozycja listy.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Formularz musi być połączony z bazą danych: Kreator - strona 1.


W przypadku pól list wskazywana jest tabela, którą można powiązać z bieżącą tabelą formularza. Tabela łączy musi zawierać przynajmniej jedno pole wspólne z tabelą bieżącego formularza. W ten sposób można utworzyć jednoznaczne odwołanie.

W przypadku pól kombi musi istnieć relacja między tabelą formularza a tabelą zawierającą dane, które mają zostać wyświetlone w polu kombi.

Tabela

W polu Tabela wybierz tabelę zawierającą pole danych, którego zawartość ma być wyświetlana w polu formantu.

Wskazana tabela jest wyświetlana we Właściwościach formantu jako element instrukcji SQL w polu Zawartość listy.