Włącz/Wyłącz tryb projektu

Włącza lub wyłącza tryb projektu. Za pomocą tej funkcji można szybko przechodzić między trybami projektu i użytkownika. W trybie projektu można edytować formanty formularza; w trybie użytkownika można ich używać.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij

Ikona

Włącz/Wyłącz tryb projektu


Ikona notatki

Istnieje również funkcja Otwórz w trybie projektu. Włączenie opcji Otwórz w trybie projektu powoduje, że dokument jest zawsze otwierany w trybie projektu, bez względu na to, w jakim stanie został zapisany.


Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych i wyłączono tryb projektu, na dolnym marginesie okna dokumentu jest wyświetlany pasek formularza. Za pomocą okna Właściwości formularza można dokonać edycji powiązania z bazą danych.