Zdarzenia

Na zakładce Zdarzenia można określić powiązania makr ze zdarzeniami dotyczącymi pól formantów formularza.

When the event occurs, the linked macro will be called. To assign a macro to an event, press the ... button. The Assign Action dialog opens.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formant - zakładka Zdarzenia

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij ikonę Formant - zakładka Zdarzenia


W zależności od formantu dostępne są różne zdarzenia. Na zakładce Zdarzenia widoczne są tylko zdarzenia dostępne dla wybranego formantu i kontekstu. Zdefiniowane są następujące zdarzenia:

Zatwierdź działanie

To zdarzenie ma miejsce przed wyzwoleniem działania spowodowanego kliknięciem formantu. Na przykład kliknięcie przycisku "Wyślij" inicjuje wysyłanie. Jednak faktyczny proces "wysyłanie" rozpoczyna się wówczas, gdy wystąpi zdarzenie Podczas inicjowania. Zdarzenie Zatwierdź działanie pozwala na zakończenie procesu. Jeśli powiązana metoda zwraca wartość FAŁSZ, zdarzenie Podczas inicjowania nie jest wykonywane.

Wykonaj działanie

Zdarzenie Wykonaj działanie występuje po rozpoczęciu działania. Na przykład jeśli formularz zawiera przycisk "Prześlij", inicjowanym działaniem jest proces wysyłania.

Zmieniono

Zdarzenie Zmieniono występuje, gdy fokus został przeniesiony na inny formant i od tamtego czasu bieżący formant uległ zmianie.

Tekst zmodyfikowano

Zdarzenie Tekst zmodyfikowanowystępuje w chwili wprowadzenia lub zmodyfikowania tekstu w polu wprowadzania.

Zmieniony stan elementu

Zdarzenie Zmieniony stan elementu występuje, gdy status pola formantu ulega zmianie.

Przy uzyskaniu fokusu

Zdarzenie Po otrzymaniu fokusu występuje, gdy pole formantu zostaje uaktywnione.

Po utracie fokusu

Zdarzenie Przy utracie fokusu występuje, gdy pole formantu przestaje być aktywne.

Klawisz naciśnięty

Zdarzenie Klawisz naciśnięty występuje, gdy użytkownik naciska dowolny klawisz, podczas gdy formant jest aktywny. To zdarzenie może być powiązane z makrem sprawdzającym wprowadzane dane.

Klawisz zwolniony

Zdarzenie Klawisz zwolniony występuje, gdy użytkownik zwalnia dowolny klawisz, podczas gdy formant jest aktywny.

Mysz wewnątrz

Zdarzenie Mysz wewnątrz występuje, gdy wskaźnik myszy znajdzie się wewnątrz pola formantu.

Przesunięcie myszy z naciśniętym przyciskiem

Zdarzenie Przesunięcie myszy z naciśniętym przyciskiem występuje, gdy następuje przeciągnięcie myszą przy jednocześnie naciśniętym przycisku. Przykładem jest wykonanie czynności typu "przeciągnij i upuść" z naciśniętym dodatkowym przyciskiem (przenoszenie lub kopiowanie).

Przesunięcie myszy

Zdarzenie Przesunięcie myszy występuje, gdy wskaźnik myszy znajdzie się na formancie.

Naciśnięto przycisk myszy

Zdarzenie Naciśnięto przycisk myszy ma miejsce w chwili naciśnięcia przycisku myszy, podczas gdy wskaźnik znajduje się na formancie.

Ikona notatki

To zdarzenie służy także do obsługi żądań powiadomienia dotyczących menu podręcznego formantu.


Zwolniono przycisk myszy

Zdarzenie Zwolniono przycisk myszy występuje w chwili zwolnienia przycisku myszy, podczas gdy wskaźnik znajduje się na formancie.

Mysz na zewnątrz

Zdarzenie Mysz na zewnątrz występuje, gdy wskaźnik myszy znajdzie się na zewnątrz pola formantu.

Przed aktualizacją

Zdarzenie "Przed aktualizacją" ma miejsce przed zapisaniem zawartości formantu zmienionej przez użytkownika do źródła danych. Powiązane makro może na przykład uniemożliwić taki zapis przez zwrócenie wartości FAŁSZ.

Po aktualizacji

Zdarzenie "Po aktualizacji" ma miejsce po zapisaniu zawartości formantu zmienionej przez użytkownika do źródła danych.

Przed zresetowaniem

Zdarzenie Przed zresetowaniem ma miejsce przed zresetowaniem formularza. Powiązane makro może na przykład uniemożliwić resetowanie przez zwrócenie wartości FAŁSZ.

Formularz jest resetowany, gdy spełniony zostaje jeden z następujących warunków:

  1. Użytkownik naciska przycisk (HTML) zdefiniowany jako przycisk resetowania.

  2. W formularzu tworzony jest nowy, pusty rekord powiązany ze źródłem danych. Na przykład w ostatnim rekordzie został naciśnięty przycisk Następny rekord.

Po resetowaniu

Zdarzenie Po resetowaniu ma miejsce po zresetowaniu formularza.