Wskazówki dotyczące pól daty

W przypadku wprowadzenia roku w postaci dwóch cyfr odpowiednia wartość czterocyfrowa jest obliczana na podstawie ustawienia w oknie – LibreOffice – Ogólne. Na przykład jeśli za dolną wartość graniczną przyjęto rok 1935, a użytkownik wprowadzi w polu danych wartość 34, wartość ta jest interpretowana nie jako 1934, lecz jako 2034.

Dla poszczególnych dokumentów zapisywane są wstępnie określone wartości graniczne.

W LibreOffice, lata są określane przez wszystkie 4 cyfry, zatem różnica między 1.1.99 a 1.1.01 wynosi 2 lata. Opcja Rok (dwie cyfry) pozwala użytkownikowi zdefiniować przedział, z którego daty są rozpatrywane. Dlatego jeśli podasz datę 1.1.30 bądź późniejszą, wówczas data "1.1.20" będzie rozpoznana jako 1.1.2020 zamiast 1.1.1920.