Pokaż funkcje rysunkowe

Kliknięcie tego elementu powoduje otwarcie lub zamknięcie paska Rysowanie, za pomocą którego w bieżącym dokumencie można wstawić figury, linie, tekst oraz objaśnienia.

Pasek narzędzi Rysowanie dla dokumentów Writer i Calc można włączyć i wyłączyć za pomocą ikony na pasku narzędzi Standardowy.

Ikona

Pokaż funkcje rysunkowe

Ikona wskazówki

Możesz zmienić widoczność poszczególnych przycisków na pasku narzędziowym. Kliknij prawym klawiszem myszy na pasek narzędziowy i wybierz polecenie Widoczne przyciski.


Zaznacz

Ikona

Pozwala zaznaczać obiekty w bieżącym dokumencie. By zaznaczyć obiekt kliknij w niego strzałką kursora myszy. Aby zaznaczyć więcej obiektów przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół tych obiektów, które chcesz zaznaczyć. Aby dodać obiekt do zaznaczenia naciśnij Shift, a następnie kliknij w obiekt.

Linia

Ikona

Rysuje linię prostą od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Przytrzymanie klawisza Shift powoduje, że orientacja linii jest ograniczana do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona wskazówki

Aby wprowadzić tekst na linii, kliknij dwukrotnie linię i wpisz lub wklej wybrany tekst. Kierunek tekstu będzie odpowiadał kierunkowi, w który została narysowana linia. Aby ukryć linię wybierz Niewidoczny w polu Styl linii na pasku właściwości obiektów rysunkowych.


Prostokąt

Ikona

Rysuje prostokąt od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Aby narysować kwadrat, w czasie rozciągania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić wierzchołek prostokąta, a następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy aż do uzyskania odpowiedniej wielkości.

Elipsa

Ikona

Rysuje elipsę od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek elipsy, a następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy aż do uzyskania odpowiedniej wielkości. Aby narysować okrąg, w czasie rozciągania należy przytrzymać naciśnięty klawisz Shift.

Wielokąt

Ikona

Rysuje linię składającą się z serii prostych odcinków. Kliknij w miejscu, w którym chcesz zacząć rysować odcinek, a następnie przeciągnij myszą aż do uzyskania odpowiedniej długości. Następnie kliknij i przesuń wskaźnik myszy, co spowoduje narysowanie kolejnego odcinka. Aby zakończyć rysowanie linii, kliknij dwukrotnie. Aby utworzyć zamkniętą figurę, kliknij dwukrotnie początkowy punkt linii.

Przytrzymaj klawisz Shift podczas rysowania wielokąta by umieścić kolejne punkty pod kątem 45 stopni.

Tryb Edycji punktów powoli Ci interaktywnie edytować punkty wielokąta.

Krzywa

Ikona

Rysuje wygładzoną krzywą Béziera. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek krzywej, a następnie przeciągnij myszą aż do uzyskania odpowiedniej długości. Zwolnij klawisz myszki i przesuń wskaźnik w miejsce, gdzie krzywa ma się kończyć. Aby dodać do krzywej prosty odcinek, kliknij i przesuń wskaźnik myszy. Aby kontynuować rysowanie krzywej, przytrzymaj klawisz myszy. Aby zakończyć rysowanie krzywej, kliknij dwukrotnie. Aby utworzyć zamkniętą figurę, kliknij dwukrotnie początkowy punkt linii. Od odległości przeciągnięcia myszą zależy wygięcie łuku krzywej.

Linia odręczna

Ikona

Rysuje linię odręczną w miejscu przeciągania kursora w bieżącym dokumencie. W celu zakończenia linii należy zwolnić przycisk myszy. Aby narysować kształt zamknięty, zwolnij przycisk myszy możliwie blisko początku linii.

Łuk

Ikona

Rysuje łuk elipsy w bieżącym dokumencie. Kliknij w miejscu, od którego chcesz zacząć rysować łuk, a następnie przeciągnij myszą aż do uzyskania odpowiedniej wielkości. Przesuń wskaźnik w miejsce, w którym ma się znaleźć punkt końcowy łuku, a następnie kliknij. Elipsy nie trzeba klikać. Aby narysować wycinek okręgu, podczas przeciągania należy trzymać naciśnięty klawisz Shift.

Wycinek elipsy

Ikona

Rysuje wypełnioną figurę złożoną z łuku elipsy i dwóch promieni w bieżącym dokumencie. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek wycinka elipsy, a następnie przeciągnij myszą aż do uzyskania odpowiedniej wielkości. Następnie zdefiniuj kliknięciem pierwszy odcinek promienia. Przeciągnij uchwyty promieni tak, aby uzyskać żądany kąt między promieniami i kliknij. Elipsy nie trzeba klikać. Aby narysować wycinek koła, w czasie rozciągania należy przytrzymać naciśnięty klawisz Shift.

Odcinek koła

Ikona

Rysuje wypełnioną figurę złożoną z łuku okręgu i cięciwy w bieżącym dokumencie. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek figury, a następnie przeciągnij myszą aż do uzyskania odpowiedniej wielkości. Następnie kliknij, aby zdefiniować początek cięciwy. Wskaż koniec cięciwy i kliknij. Koła nie trzeba klikać. Aby narysować odcinek elipsy, podczas przeciągania należy przytrzymać naciśnięty klawisz Shift.

Pole tekstowe

Ikona

Rysuje poziome pole tekstowe w miejscu przeciągniętym myszą w bieżącym dokumencie. Przeciągnij pole tekstowe w dowolnym miejscu dokumentu tak, aby uzyskać żądaną wielkość. Następnie wpisz lub wklej tekst.

Animacje tekstu

Ikona

Wstawia animowany tekst poziomy w bieżącym dokumencie.

Objaśnienia

Ikona

Rysuje linię zakończoną prostokątnym objaśnieniem w ułożeniu poziomym od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Aby zmienić wielkość objaśnienia, przeciągnij jego uchwyt w odpowiednim kierunku. Aby dodać tekst, kliknij krawędź objaśnienia i wpisz lub wklej odpowiedni tekst. Aby zmienić objaśnienie prostokątne na zaokrąglone, przeciągnij największy uchwyt, gdy wskaźnik zmieni się w symbol dłoni.

Kształty

Otwiera pasek narzędzi Kształty, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona

Kształty

Symbole

Otwiera pasek narzędzi Symbole, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona

Symbole

Strzałki blokowe

Otwiera pasek narzędzi Strzałki blokowe, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona

Strzałki blokowe

Schematy blokowe

Otwiera pasek narzędzi Schematy blokowe, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona

Schematy blokowe

Objaśnienia

Otwiera pasek narzędzi Objaśnienia, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona

Objaśnienia

Gwiazdy

Otwiera pasek narzędzi Gwiazdy, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona

Gwiazdki

Punkty

Pozwala edytować punkty.

Fontwork

Otwiera okno dialogowe Fontwork, z którego można wstawić stylowy tekst, niemożliwy do wstawienia przez standardowe formatowanie tekstu w dokumencie.

Ikona

Fontwork - Galeria

Z pliku

Wstawia obraz w bieżący dokument .

Ikona

Obraz

Włącz/wyłącz perspektywę

Włącza i wyłącza efekty 3D zaznaczonego obiektu.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Objaśnienia pionowe

Ikona

Rysuje linię zakończoną prostokątnym objaśnieniem w ułożeniu pionowym od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Aby zmienić wielkość objaśnienia, przeciągnij jego uchwyt w odpowiednim kierunku. Aby dodać tekst, kliknij krawędź objaśnienia i wpisz lub wklej odpowiedni tekst. Aby zmienić objaśnienie prostokątne na zaokrąglone, przeciągnij największy uchwyt, gdy wskaźnik zmieni się w symbol dłoni.

Tekst pionowy

Ikona

Rysuje pole tekstowe od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Kierunek tekstu w ramce jest pionowy. Należy kliknąć w dowolnym miejscu dokumentu, a następnie wpisać lub wkleić tekst. Możesz również rozciągnąć pole od dowolnego miejsca w dokumencie, a następnie wpisać lub wkleić tekst.