Wybierz certyfikat

Wybierz certyfikat, którego chcesz użyć do cyfrowego podpisania bieżącego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Plik – Właściwości – karta Ogólne, a następnie kliknij kolejno przyciski Podpisy cyfrowe i Dodaj


Korzystanie z podpisów cyfrowych

Lista

Wybierz certyfikat, którego chcesz użyć do cyfrowego podpisania bieżącego dokumentu.

Zobacz certyfikat

Otwiera okno dialogowe Zobacz certyfikat, które umożliwia zbadanie zaznaczonego certyfikatu.

Opis

Wpisz cel dla cyfrowego podpisu.