Czcionka

Osadza czcionki dokumentu w bieżącym pliku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik – Właściwości – Czcionka


Dołączanie czcionek

Aby zachować przenośność dokumentu pomiędzy różnymi systemami, zaznacz to pole i osadzić czcionki dokumentu w pliku dokumentu. Dokument z osadzonymi czcionkami ma większy rozmiar, a użyte czcionki służą lepszemu wyświetlaniu układu dokumentu na komputerze docelowym.

Użyj osadzania czcionek, jeśli dokument zawiera rzadkie lub niestandardowe czcionki, zwykle niedostępne w innych systemach.