Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Multimedia - Dźwięk lub wideo.

Wybierz Wstaw - Multimedia - Audio lub wideo


Aby wstawić do dokumentu film lub plik dźwiękowy

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić plik.

 2. Choose Insert - Media - Audio or Video. For LibreOffice Impress, choose Insert - Audio or video.

 3. Wybierz plik, który chcesz wstawić, w oknie dialogowym otwierania plików.

  Ikona notatki

  Niektóre typy plików wyświetlonych w tym oknie dialogowym nie są obsługiwane przez pewne systemy operacyjne.


 4. Zaznacz pole Łącze, jeśli chcesz dodał łącze do pliku źródłowego. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, plik zostanie zagnieżdżony (nieobsługiwane dla wszystkich typów plików).

 5. Kliknij przycisk Otwórz.

Aby otworzyć Odtwarzacz mediów, można także wybrać polecenie Narzędzia – Odtwarzacz mediów. Za pomocą Odtwarzacza mediów można wykonać podgląd wszystkich obsługiwanych plików mediów. Aby wstawić bieżący plik mediów do dokumentu, w oknie programu Odtwarzacz mediów kliknij przycisk Zastosuj.

Odtwarzanie filmu lub pliku dźwiękowego

 1. Kliknij ikonę obiektu filmu lub pliku dźwiękowego w dokumencie.

  Jeśli ikona znajduje się na tle, klikając, przytrzymaj klawisz Ctrl.

  Jest wyświetlany pasek narzędzi Odtwarzanie multimediów.

 2. Kliknij Odtwórz na pasku narzędzi Odtwarzanie multimediów.

Ikona notatki

Podczas przedstawiania prezentacji Impress utwór muzyczny lub film osadzony na bieżącym slajdzie jest automatycznie odtwarzany do zakończenia lub do zamknięcia slajdu.


Pasek Odtwarzanie multimediów umożliwia także wstrzymywanie, zatrzymywanie i powtarzanie odtwarzania, a także dostosowanie głośności lub wyciszenie dźwięku. Bieżąca pozycja odtwarzania jest oznaczona na suwaku znajdującym się po lewej stronie. Prawy suwak służy do ustawienia odpowiedniej głośności odtwarzania. Podczas odtwarzania plików filmowych na pasku znajduje się także pole listy umożliwiające wybór współczynnika powiększenia obrazu.

Supported media formats

LibreOffice relies on the operating system's installed media support.