Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Wyświetl siatkę

Wyświetla lub ukrywa linie siatki służące do wyrównywania na stronie obiektów, takich jak obrazy.

Przyciągaj do siatki

Automatycznie wyrównuje obiekty do pionowych i poziomych linii siatki. Aby zmienić tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj podczas przeciągania obiektu.

Prowadnice przy przesuwaniu

Specifies whether to display guides when moving an object.

LibreOffice tworzy prowadnice w postaci przerywanych kresek, wystające poza obramowanie wybranego obiektu i obejmujące cały obszar roboczy. Takie prowadnice pomagają w umiejscowieniu obiektu.

Ikona

Prowadnice przy przesuwaniu