Pisownia

Rozpoczyna ręczne sprawdzanie pisowni.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Narzędzia - Pisownia.