Konwersja Hangul/Hanja

Konwertuje zaznaczony tekst koreański z systemu Hangul na Hanja lub z Hanja na Hangul. To polecenie menu można wywołać tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich w następującej ścieżce – Ustawienia językowe – Języki, jeśli zaznaczono tekst sformatowany w języku koreańskim.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Narzędzia – Język – Konwersja Hangul/Hanja Wymaga włączonej obsługi języków azjatyckich


Oryginał

Wyświetla bieżące zaznaczenie.

Słowo

Wyświetla pierwszą propozycję zamiany ze słownika. Można edytować zaproponowane słowo lub wprowadzić inne. Aby zamienić oryginalne słowo na odpowiedni zamiennik, należy kliknąć przycisk Znajdź.

Znajdź

Odnajduje wpisany znak Hangul w słowniku i zamienia go na odpowiedni znak Hanja. Aby anulować działanie funkcji wyszukiwania, należy kliknąć przycisk Ignoruj.

Sugestie

Wyświetla wszystkie dostępne w słowniku propozycje zamiany. Jeśli pole Zastąp znak po znaku jest aktywne, wyświetlana jest lista znaków. Jeśli pole Zastąp znak po znaku jest nieaktywne, wyświetlana jest lista słów.

Format

Kliknij format, aby wyświetlić propozycje zamiany.

Hangul/Hanja

The original characters are replaced by the suggested characters.

Hanja (Hangul)

The Hangul part will be displayed in brackets after the Hanja part.

Hangul (Hanja)

The Hanja part will be displayed in brackets after the Hangul part.

Hanja jako dopisek fonetyczny powyżej

The Hanja part will be displayed as ruby text above the Hangul part.

Hanja jako dopisek fonetyczny poniżej

The Hanja part will be displayed as ruby text below the Hangul part.

Hangul jako dopisek fonetyczny powyżej

The Hangul part will be displayed as ruby text above the Hanja part.

Hangul jako dopisek fonetyczny poniżej

The Hangul part will be displayed as ruby text below the Hanja part.

Konwersja

Standardowo w mieszanym zaznaczeniu złożonym ze znaków Hangul i Hanja wszystkie znaki Hangul są konwertowane na Hanja i odwrotnie. Aby dokonać konwersji tekstu tylko w jedną stronę, należy skorzystać z następujących opcji.

Tylko Hangul

Check to convert only Hangul. Do not convert Hanja.

Tylko Hanja

Check to convert only Hanja. Do not convert Hangul.

Ignoruj

W bieżącym zaznaczeniu nie są wprowadzone żadne zmiany. Do konwersji jest wybierane następne słowo lub znak.

Zawsze ignoruj

W bieżącym zaznaczeniu nie są wprowadzane żadne zmiany, a późniejsze wykrycie tego samego zaznaczenia każdorazowo powoduje jego automatyczne pominięcie. Do konwersji jest wybierane następne słowo lub znak. Lista ignorowanych fragmentów tekstu jest przechowywana do zakończenia bieżącej sesji LibreOffice.

Zamień

Zgodnie z wybranymi opcjami formatu zamienia zaznaczenie na proponowane znaki lub słowo. Do konwersji jest wybierane następne słowo lub znak.

Zawsze zamień

Replaces the selection with the suggested characters or word according to the format options. Every time the same selection is detected it will be replaced automatically. The next word or character will be selected for conversion. The list of replacement text is valid for the current LibreOffice session.

Zastąp znak po znaku

Check to move character-by-character through the selected text. If not checked, full words are replaced.

Opcje

Otwiera okno dialogowe Opcje Hangul/Hanja.