Context Menus

Lets you customize LibreOffice context menus for all modules.

Możesz dodawać nowe polecenia, modyfikować istniejące polecenia lub zmieniać kolejność elementów menu. Możesz także dodawać polecenia wykonywane przez makra i stosować wszystkie rodzaje stylów bezpośrednio z menu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Customize - Context Menus tab.


Wyszukiwanie

Enter a string in the text box to narrow the search of commands.

Kategoria

Select the menu command category in the drop-down list to restrict the search of commands or scroll the list below. Macros and styles commands are in the bottom of the list.

Funkcja

Wyświetla wyniki kombinacji szukanego ciągu i kategorii żądanej funkcji.

Opis

Pole tekstowe zawiera krótki opis wybranego polecenia.

Lokalizacja

Select the location where the context menu is to be attached. If attached to a LibreOffice module, the context menu is available for all files opened in that module. If attached to the file, the context menu will be available only when that file is opened and active.

Menu

Select the Context Menu where the customization is to be applied. The current set of functions is displayed in the box below.

Dodaj

Click on the Add button to add a new context menu.

Usunięcie

Click on the remove button to delete the context menu.

Ikona notatki

You can only delete custom context menus and custom context menu entries.


Right Arrow button

Click on the right arrow button to select a function on the left display box and copy to the right display box. This will add the function to the selected context menu.

Left Arrow button

Click on the left arrow button to remove the selected command from the current contex menu.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed context menus commands.

Ikona wskazówki

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Wstaw

Modyfikuj

Domyślne

Deletes all changes previously made to this context menu.