Klawiatura

Przypisuje lub edytuje skróty klawiaturowe do poleceń LibreOffice lub makr LibreOffice Basic.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Narzędzia – Dostosuj – karta Klawiatura (dokument musi być otwarty)


Możliwe jest przypisanie lub edycja skrótów klawiaturowych dla bieżącej aplikacji lub wszystkich aplikacji LibreOffice.

Ikona notatki

Należy unikać przypisywania skrótów klawiaturowych, które są już używane przez system operacyjny.


LibreOffice

Wyświetla skróty klawiaturowe, które są wspólne dla wszystkich aplikacji LibreOffice.

Wyświetla skróty klawiaturowe zdefiniowane dla bieżącej aplikacji LibreOffice.

Skróty klawiaturowe

Wyświetla listę skrótów klawiaturowych oraz powiązanych z nimi poleceń. Aby przypisać lub zmodyfikować skrót klawiaturowy dla polecenia zaznaczonego na liście Funkcja, należy kliknąć skrót na tej liście, a następnie nacisnąć przycisk Modyfikuj.

Funkcje

Wyświetla listę kategorii funkcji oraz funkcji LibreOffice, którym można przypisać skróty klawiaturowe.

Kategoria

Wyświetla listę dostępnych kategorii funkcji. Aby przypisać skróty do styli, otwórz kategorię Style.

Funkcja

Wybierz funkcję, której chcesz przypisać skrót klawiaturowy, kliknij kombinację klawiszy na liście Skróty klawiaturowe, a następnie naciśnij przycisk Modyfikuj. Jeśli zaznaczona funkcja ma już przypisany skrót klawiaturowy, to jest on wyświetlony na liście Klawisze.

Klawisze

Wyświetla skróty klawiaturowe przypisane do zaznaczonej funkcji.

Modyfikuj

Przypisuje kombinację klawiszy zaznaczoną na liście Skróty klawiaturowe do polecenia zaznaczonego na liście Funkcje.

Usuwa wybrane elementy bez wyświetlania monitu o potwierdzenie.

Załaduj

Zastępuje konfigurację skrótów klawiaturowych inną, uprzednio zapisaną konfiguracją.

Zapisz

Zapisuje bieżącą konfigurację skrótów klawiaturowych, umożliwiając jej późniejsze załadowanie.

Reset

Powoduje przywrócenie wartości domyślnych w miejsce wartości zmodyfikowanych.