Menus

Pozwala dostosować menu LibreOffice dla wszystkich modułów.

Możesz dodawać nowe polecenia, modyfikować istniejące polecenia lub zmieniać kolejność elementów menu. Możesz także dodawać polecenia wykonywane przez makra i stosować wszystkie rodzaje stylów bezpośrednio z menu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Customize - Menus tab.


Szukaj

Wprowadź znaki w polu tekstowym, aby zawęzić wyszukiwanie poleceń.

Kategoria

Select the menu command category in the drop-down list to restrict the search of commands or scroll the list below. Macros and styles commands are in the bottom of the list.

Funkcja

Displays the results of the combination of the search string and category of the desired function.

Opis

The text box contains a short description of the selected command.

Zakres

Select the location where the menu is to be attached. If attached to a LibreOffice module, the menu is available for all files opened in that module. If attached to the file, the menu will be available only when that file is opened and active.

Cel

Select the menu where the customization is to be applied. The current set of functions is displayed in the box below.

Dodaj

Click on the Add button to add a new menu.

Usunięcie

Click on the remove button to delete the menu.

Ikona notatki

Usuwane są tylko menu i pozycje menu utworzone przez użytkownika.


Right Arrow button

Click on the right arrow button to select a function on the left display box and copy to the right display box. This will add the function to the selected menu.

Left Arrow button

Kliknij przycisk strzałki w lewo, aby usunąć wybrane polecenie z bieżącego menu.

Przyciski strzałek w górę i w dół

Kliknij strzałki w górę lub w dół po prawej stronie, aby przenieść wybrane polecenie w górę lub w dół na liście wyświetlanych poleceń menu.

Ikona wskazówki

Możesz przeciągnąć i upuścić wybrane polecenie, aby przenieść je do żądanej pozycji.


Wstaw

Modyfikuj

Domyślne

Deletes all changes previously made to this menu.