Dostosuj

Umożliwia dostosowanie LibreOffice pod względem menu, skrótów klawiaturowych, pasków narzędzi i przypisania makr do zdarzeń.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Dostosuj.


Przypisanie makr i skróty klawiaturowe mogą być konfigurowane tylko dla bieżącej aplikacji lub dla całego pakietu LibreOffice.

Można również zapisywać i ładować niestandardowe ustawienia poszczególnych menu, skrótów klawiaturowych i pasków narzędzi.

Menus

Pozwala dostosować menu LibreOffice dla wszystkich modułów.

Paski narzędzi

Lets you customize LibreOffice toolbars.

Context Menus

Lets you customize LibreOffice context menus for all modules.

Klawiatura

Przypisuje lub edytuje skróty klawiaturowe do poleceń LibreOffice lub makr LibreOffice Basic.

Zdarzenia

Przypisuje makra do realizacji programu. Przypisane makro uruchamiane jest automatycznie za każdym razem wybrania zdarzenia.