Zmień hasło

Chroni wybraną bibliotekę hasłem. Można wprowadzić nowe hasło lub zmienić istniejące.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz pozycje Narzędzia – Makra – Zarządzaj makrami – LibreOffice Basic oraz kliknij kolejno przycisk Organizator, kartę Biblioteki i przycisk Hasło


Stare hasło

Hasło

Wprowadź bieżące hasło wybranej biblioteki.

Nowe hasło

Hasło

Wprowadź nowe hasło wybranej biblioteki.

Potwierdź

Wprowadź ponownie nowe hasło wybranej biblioteki.