Makra

Umożliwia rejestrację, zarządzanie i edycję makr.

Zarejestruj makro

Zarejestruj nowe makro. Dostępne jest tylko, jeśli włączona jest opcja rejestrowania w - LibreOffice - Zaawansowane.

Uruchom makro

Otwiera okno dialogowe umożliwiające uruchomienie makra.

Zarządzaj makrami

Otwiera podmenu z łączami do okien dialogowych umożliwiających zarządzanie makrami i skryptami.

Podpis cyfrowy

Dodaje lub usuwa podpisy cyfrowe w makrach. To okno dialogowe umożliwia również wyświetlenie certyfikatów.

Zarządzaj oknami dialogowymi

Otwiera zakładkę Okna dialogowe w oknie dialogowym Menedżer makr.