Pozycja

Ustawia wcięcia, odstępy i opcje wyrównania list numerowanych lub wypunktowanych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wypunktowanie i numeracja. Przejdź na zakładkę Pozycja


Ikona notatki

Karta "Pozycja" wygląda inaczej w dokumentach wykorzystujących nowe atrybuty pozycji i odstępów, wprowadzonych wraz z OpenOffice.org 3.0 (i używanych we wszystkich wersjach LibreOffice) i dokumentów wykorzystujących atrybuty starego typu z wersji z przed 3.0. Nowa wersja tej karty, zawiera kontrolki: "Po numeracji", "Wyrównanie numeracji", "Wyrównanie" i "Wcięcie". W starszej wersji tej karty, używanej w listach numerowanych i wypunktowanych starego typu, widoczne są kontrolki: "Wcięcie", "Odstęp od tekstu", "Minimalny odstęp między liczbami i tekstem" i "Wyrównanie numeracji".


Poziom

Zaznacz poziomy, które chcesz zmodyfikować.

Po numeracji

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

miejsce

W przypadku wybrania opcji wstawiania położenia tabulatora po numerze w ustawieniach tej opcji można podać wartość nieujemną.

Wyrównanie numeracji

Ustaw miejsce wyrównania symboli numeracji. Wybierz opcję "Do lewej", aby wyrównywać symbole numeracji w pozycji wyrównania. Wybierz opcję "Do prawej", aby wyrównywać symbole numeracji bezpośrednio przed pozycją wyrównania. Wybierz opcję "Wyśrodkowane", aby wyśrodkować symbole dookoła pozycji wyśrodkowania.

Ikona notatki

Opcja Wyrównanie numeracji nie wpływa na wyrównanie akapitu.


Wyrównanie

Wprowadź odległość od lewego marginesu strony, do którego wyrównywany będzie symbol numeracji.

Wcięcie

Wprowadź odległość od lewego marginesu strony do początku wszystkich wierszy w numerowanych akapitach po pierwszym wierszu.

Wcięcie

Określa odstęp między lewym marginesem strony (lewą krawędzią obiektu tekstowegoi), a lewą krawędzią znaku numeracji. Jeśli bieżący styl akapitu wykorzystuje wcięcia, to wprowadzona tu wartość jest dodawana do wielkości tego wcięcia.

Względny

Ustawia wcięcie bieżącego poziomu w stosunku do poprzedniego poziomu w hierarchii listy.

Odstęp od tekstu

Określa odstęp między lewą krawędzią znaku numeracji a lewą krawędzią tekstu.

Domyślnie

Przywraca domyślne wartości wcięć i odstępów.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.