Obrazy

Wyświetla inny obraz, którego można użyć jako punktora listy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Wypunktowanie i numeracja - Obraz


Wybór

Kliknij obraz, którego chcesz użyć jako punktorów.

Dołącz obraz

Po włączeniu tej funkcji obrazy są wstawiane jako łącza. Po jej wyłączeniu obrazy są osadzane w dokumencie.