Konspekt

Wyświetla różne style, które można zastosować do listy hierarchicznej. LibreOffice obsługuje do dziewięciu poziomów konspektu w hierarchii listy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wypunktowanie i numeracja - zakładka Konspekt


Wybór

Kliknij styl konspektu, którego chcesz użyć.