Znaki wypunktowania

Wyświetla dostępne style znaków wypunktowania.

Ikona notatki

Funkcja punktowania i numerowania akapitów jest obsługiwana tylko w programach Writer, Impress i Draw.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wypunktowanie/Numeracja - zakładka Znaki wypunktowania


Wybór

Kliknij wybrany styl znaku wypunktowania.