Zamień

Edytuje tabelę zmian stosowaną podczas automatycznej korekty lub zastępowania słów i skrótów w dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia – Autokorekta – Opcje autokorekty - Opcje.


Zamiany i wyjątki dla języka:

Wybierz język, dla którego chcesz utworzyć lub edytować zasady zamiany. LibreOffice najpierw szuka wyjątków zdefiniowanych dla języka ustawionego w bieżącej pozycji kursora, a w następnej kolejności szuka pozostałych języków.

Tabela zamian

Zawiera wpisy związane z automatycznym zastępowaniem słów lub skrótów podczas pisania. Aby dodać wpis, należy wpisać tekst w polach Zamień i Zamień na, a następnie kliknąć przycisk Nowy. Aby edytować wpis, należy go zaznaczyć, zamienić tekst w polu Zamień na, a następnie kliknąć przycisk Zamień. Aby usunąć wpis, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Funkcja Autokorekta może służyć do stosowania określonego formatowania znaków do wybranego słowa lub skrótu. Należy zaznaczyć sformatowany tekst w dokumencie, otworzyć to okno dialogowe, usunąć zaznaczenie pola Tylko tekst, a następnie w polu Zamień wprowadzić tekst, który ma zostać zastąpiony.

Zamień

Określa słowo, skrót lub część słowa które chcesz zamieniać podczas pisania. Sekwencja znaku wieloznacznego .* na końcu słowa zastąpi słowa przed arbitralnymi przyrostkami. Sekwencja znaku wieloznacznego .* przed słowem zastąpi po arbitralnymi przedrostkami. Na przykład, wzór "i18n.*" z tekstem do zastąpienia "internationalization" znajdzie i zastąpi "i18ns" na "internationalizations" lub wzór ".*..." z tekstem do zastąpienia "…" znajdzie i zastąpi trzy kropki w "word..." na prawidłowy typograficzny znak Unicode wielokropka poziomego ("word…").

Ikona wskazówki

Aby zastąpić części słów lub znaków w obrębie słów, możesz użyć rozpoczęcia i zakończenia wieloznacznych sekwencji znaków w tym samym wzorze. Na przykład wprowadzenie wartości czasu może być szybsze za pomocą klawiatury numerycznej i podwójnych separatorów dziesiętnych jako dwukropki: ustaw wzór ".*...*" lub ".*,,.*" (podwójne kropki lub przecinki w obrębie słów) i zastąpienie tekstu ":" i wpisując "10..30" lub "10,,30" automatycznie otrzymasz "10:30".


Zamień na:

Określa tekst, grafikę, ramkę lub obiekt OLE, którym chcesz zastąpić tekst podany w polu Zamień. Jeśli w dokumencie zaznaczono tekst, grafikę, ramkę lub obiekt OLE, to odpowiednia informacja jest już wprowadzona.

Tylko tekst

Zapisuje zawartość pola Zamień na: bez formatowania. Zastępczy tekst otrzymuje takie samo formatowanie, co zastępowany tekst dokumentu.

Nowy

Dodaje lub zamienia wpisy w tabeli zmian.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.