Opcje

Wybierz ustawienia automatycznego poprawiania błędów podczas pisania i kliknij przycisk OK.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia – Autokorekta – Opcje autokorekty - Opcje.


Użyj tabeli zamian

W przypadku wprowadzenia kombinacji liter odpowiadającej skrótowi z tabeli zmian, kombinacja ta zostanie zastąpiona odpowiednim tekstem z tabeli.

Poprawiaj DWie POczątkowe WErsaliki

Wpisanie dwóch wielkich liter na początku "WYrazu" spowoduje samoczynną zamianę drugiej z nich na małą.

Początek każdego zdania wielką literą.

Zamienia pierwszą literę w zdaniu na wielką.

Automatyczne *podkreślenie*, /kursywa/, -przekreślenie- i _podkreślenie_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Ikona notatki

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Rozpoznawanie adresów URL

Wpisanie adresu URL powoduje automatyczne utworzenie hiperłącza.

Zamień myślniki

Zamienia jeden lub dwa łączniki z poprzedzającym i następującym po nich odstępem na znak półpauzy.

Tekst zostanie zamieniony po wprowadzeniu po nim znaku odstępu (spacji, tabulatora lub znaku nowego wiersza). W następującej tabeli litery A i B reprezentują tekst składający się z liter od A do Z oraz cyfr od 0 do 9.

Tekst wprowadzany:

Tekst wyświetlany:

A - B (A, spacja, minus, spacja, B)

A – B (A, spacja, półpauza, spacja, B)

A -- B (A, spacja, minus, minus, spacja, B)

A – B (A, spacja, półpauza, spacja, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, pauza, B)
(zobacz informację niżej)

A-B (A, minus, B)

A-B (bez zmian)

A -B (A, spacja, minus, B)

A -B (bez zmian)

A --B (A, spacja, minus, minus, B)

A –B (A, spacja, półpauza, B)


Ikona notatki

Jeśli łączniki między cyframi lub tekstem mają atrybut języka węgierskiego lub fińskiego, dwa łączniki w sekwencji A--B są zamieniane na półpauzę, a nie na pauzę.


Ignoruj podwójne spacje

Zamienia dwie sąsiadujące spacje na pojedynczy odstęp.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.