Wyrazy bliskoznaczne

Otwiera okno dialogowe, w którym bieżący wyraz jest zastępowany synonimem lub określeniem pokrewnym.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Język - Wyrazy bliskoznaczne

+F7


Ikona ostrzeżenia

Słownik wyrazów bliskoznacznych nie jest dostępny dla wszystkich języków.


Bieżący wyraz

Wyświetla bieżący wyraz lub określenie pokrewne wybrane poprzez dwukrotne kliknięcie wiersza na liście alternatyw. Można także wpisać tekst bezpośrednio w tym polu w celu wyszukania.

Strzałka w lewo

Przywraca poprzednią zawartość pola tekstowego "Bieżący wyraz".

Alternatywy

Kliknij pozycję na liście Alternatyw w celu skopiowania określenia pokrewnego do pola tekstowego "Zamień na". Kliknij dwukrotnie wpis, aby go skopiować do pola tekstowego "Bieżący wyraz" i wyszukać tekst.

Zamień na

Wyrazy znajdujące się w polu tekstowym "Zamień na" zastąpią pierwotny wyraz w dokumencie po kliknięciu przycisku Zamień. Tekst można również wpisać bezpośrednio do pola.

Język

Wybierz język słownika wyrazów bliskoznacznych. Można zainstalować języki z dołączoną biblioteką słownika wyrazów bliskoznacznych z poziomu strony Rozszerzenia.