Konwersja języka chińskiego

Konwertuje zaznaczony tekst z jednego systemu zapisu języka chińskiego na drugi. W przypadku niezaznaczenia fragmentu tekstu konwertowany jest cały dokument. Polecenie to może być stosowane tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich w menu Narzędzia – Opcje – Ustawienia językowe – Języki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Narzędzia – Język – Konwersja Chińskiego Wymaga włączonej obsługi języków azjatyckich


Kierunek konwersji

Wybierz kierunek konwersji.

Tradycyjny chiński na uproszczony chiński

Konwertuje tekst w zapisie tradycyjnym na chiński uproszczony. Kliknij przycisk OK, aby skonwertować zaznaczony tekst. W przypadku niezaznaczenia fragmentu tekstu konwertowany jest cały dokument.

Simplified Chinese to traditional Chinese

Tłumaczy tekst w zapisie uproszczonym na chiński tradycyjny. Kliknij przycisk OK, aby przetłumaczyć zaznaczony tekst. W przypadku niezaznaczenia fragmentu tekstu tłumaczony jest cały dokument.

Popularne wyrażenia

Popularne wyrażenia to słowa, które w tradycyjnym i uproszczonym chińskim mają takie samo znaczenie, lecz są zapisywane przy użyciu innych znaków.

Tłumacz popularne wyrażenia

Konwertuje słowa znajdujące się na liście typowych wyrażeń, które zawierają co najmniej dwa znaki. Tekst pozostający po przejrzeniu listy konwertowany jest znak po znaku.

Edycja wyrażeń

Otwiera okno dialogowe Edycja słownika, w którym można edytować listę terminów konwersji.