Język

Otwiera podmenu umożliwiające wybranie poleceń odnoszących się do określonego języka.

Konwersja Hangul/Hanja

Konwertuje zaznaczony tekst koreański z systemu Hangul na Hanja lub z Hanja na Hangul. To polecenie menu można wywołać tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich w następującej ścieżce – Ustawienia językowe – Języki, jeśli zaznaczono tekst sformatowany w języku koreańskim.

Konwersja języka chińskiego

Konwertuje zaznaczony tekst z jednego systemu zapisu języka chińskiego na drugi. W przypadku niezaznaczenia fragmentu tekstu konwertowany jest cały dokument. Polecenie to może być stosowane tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich w menu Narzędzia – Opcje – Ustawienia językowe – Języki.

Wyrazy bliskoznaczne

Otwiera okno dialogowe, w którym bieżący wyraz jest zastępowany synonimem lub określeniem pokrewnym.

Więcej słowników Online

W domyślnej przeglądarce internetowej otwiera stronę z rozszerzeniami słowników.