Rozstawienie

Powoduje równomierne rozstawienie trzech lub większej liczby wybranych obiektów wzdłuż osi poziomej lub pionowej. Umożliwia także równomierne rozłożenie odstępów między obiektami.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Modyfikuj - Rozstawienie (LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozstawienie (LibreOffice Impress)


Punktem odniesienia przy rozmieszczaniu są obiekty znajdujące się w najbardziej skrajnym położeniu.

Poziomo

Określa rozstawienie wybranych obiektów w poziomie.

Brak

Nie powoduje poziomego rozstawienia obiektów.

Do lewej

Rozstawia wybrane obiekty w taki sposób, aby ich lewe krawędzie znajdowały się w równych odległościach od siebie.

Od środka

Rozstawia wybrane obiekty w taki sposób, aby ich środki w płaszczyźnie poziomej znajdowały się w równych odległościach od siebie.

Odstęp

Rozstawia wybrane obiekty w poziomie, tak aby znajdowały się w równych odległościach od siebie.

Do prawej

Rozstawia wybrane obiekty w taki sposób, aby ich prawe krawędzie znajdowały się w równych odległościach od siebie.

Pionowo

Określa rozstawienie wybranych obiektów w pionie.

Brak

Nie powoduje pionowego rozstawienia obiektów.

Od góry

Rozstawia wybrane obiekty w taki sposób, aby ich górne krawędzie znajdowały się w równych odległościach od siebie.

Od środka

Rozstawia wybrane obiekty w taki sposób, aby ich środki w płaszczyźnie pionowej znajdowały się w równych odległościach od siebie.

Odstęp

Rozstawia wybrane obiekty w pionie, tak aby znajdowały się w równych odległościach od siebie.

Od dołu

Rozstawia wybrane obiekty w taki sposób, aby ich dolne krawędzie znajdowały się w równych odległościach od siebie.